Anh sung m4a1 download

Arataur 0 Comments

Anh sung m4a1

Các loại súng M4 Carbine gồm các loại súng máy cầm tay trang bị cho cá loại súng trường tấn công có khả năng bắn lựu đạn M4A1/M (có thể hiểu là Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về M4 Carbine . M4A1 là loại súng công kích sử dụng cho cá nhân do Mỹ chế tạo, được trang bị thêm súng phóng lựu M nên được gọi là M4A1/M 11 Tháng Giêng Chùm ảnh về súng trường Israel mà Việt Nam đang sản xuất · Thông tin M16 do hãng Colt cải tiến từ súng ArmaLite AR, là loại súng tác chiến M16A4 và súng trường M4 Carbine dần được dùng thay thế M16A2 vốn.

1 2 Next
Built on the Structr Framework for WordPress, and made with love :)